Bent u en uw groep geïnteresseerd om met onze optocht mee te lopen op carnavals dinsdag 

 

AAnmelden

Optochtroute

Opstellen: Steenweg-Beatrixplein.

Start: Hotel Café Knoors-Meeks

Ontbinding: Bie Brigitte.

Route: Past. Eijckstraat - Steegstraat - Julianastraat - Kerkstraat - Paltshoek - Beatrixplein - Obbichterstraat - Ireneplein - Obbichterstraat - Willem I straat - Bernhardstraat- Margrietstraat - Ireneplein - Obbichterstraat - Koningstraat - Berger Maasstraat - Veerweg - Grachtstraat - Nattenhoverkoestraat - Bergerstraat.

Optochtregelement

 1. De algehele leiding van de optocht berust bij: “de optochtorganisatie” van CV de Lombokkers, hierna te noemen “de Organisatie”.
 2. Aanwijzingen van “de Organisatie” of de politie dienen strikt opgevolgd te worden.
 3. Alle aan de optocht deelnemende (motor)voertuigen dienen voldoende verzekerd te zijn.
 4. De wagens moeten voldoen aan de volgende afmetingen: max. 3,5m hoog, 2,5m breed en 11m lang.
 5. Bestuurders van (motor)voertuigen mogen GEEN alcoholische dranken bij zich hebben of nuttigen, zowel voor als tijdens de optocht.
 6. Deelnemers aan de optocht mogen GEEN sterk alcoholische dranken bij zich hebben of nuttigen tijdens de optocht of alcoholische dranken in glas.
 7. Personen of uitbeeldingen die aanstootgevend of discriminerend voor bepaalde bevolkingsgroepen zijn of kunnen zijn worden van deelname aan de optocht uitgesloten.
 8. Snoep en/of dergelijke mogen niet voor of achter de wagen worden gegooid.
 9. Deelnemende motorvoertuigen dienen aan alle wettelijke eisen te voldoen betreffende het rijden en deelname aan het verkeer en bij de organisatie een kopie van het rijbewijs af te geven.
 10. Bij iedere wagen dienen twee begeleiders te lopen die een oogje in het zeil moeten houden.

 11. De optocht dient zoveel mogelijk aangesloten te blijven.

 12. Het is niet toegestaan tijdens de optocht uit te treden zonder toestemming van “de Organisatie”
 13. De prijsuitreiking vind na afloop plaats in Café Bie Brigitte 

 14. Het is verboden tijdens de optocht en de prijsuitreiking spuitconfetti te gebruiken.
 15.  De gevallen waarin dit optochtreglement niet voorziet beslist “de Organisatie”

 16. De wagens zullen na de optocht geparkeerd worden op de Bergerstraat.
 17. Op de Trichterweg en Marijkelaan mogen de auto’s alle maar in de parkeerhavens geparkeerd worden.

Optochtreglement CV de Lombokkers
Word – 26,1 KB 45 downloads